fbpx
Preaload Image

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

Οι επισκέπτες και χρήστες του δικτυακού μας τόπου www.lelaki.eu οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση της σελίδας μας και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση που διαφωνούν να μην προβούν στη χρήση τους. Διαφορετικά τεκμαίρεται ότι συμφωνούν με αυτούς. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας. Η ιστοσελίδα www.lelaki.eu δύναται οποτεδήποτε να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες και επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη της ιστοσελίδας μας.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ:

Οι επισκέπτες και χρήστες έχουν την ευθύνη πρόσβασης στην ιστοσελίδα και παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό τους με τα αναγκαία τεχνολογικά μέσα που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες μας. Η χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των χρηστών και των επισκεπτών και ο δικαιούχος της ιστοσελίδας  ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα του.

Εφόσον οι επισκέπτες και οι χρήστες επιθυμούν να εγγραφούν στην υπηρεσία newsletter ή σε οποιαδήποτε άλλη παρεχόμενη από την ιστοσελίδα υπηρεσία οφείλουν: α) να παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα και στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και β) να διατηρούν και να ενημερώνουν επιμελώς τα στοιχεία εγγραφής τους ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Η ιστοσελίδα μας δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και θεωρούνται δικαιοπρακτικά βάσει νόμου να δημιουργήσουν τον δικό τους λογαριασμό ώστε να λαμβάνουν newsletters ή/και προσωποποιημένες πληροφορίες και να ενημερώνονται για όλες τις νέες υπηρεσίες και νέα προϊόντα. Για να δημιουργήσετε τον δικό σας προσωπικό λογαριασμού υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής. Ο χρήστης κατά τη δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού χρειάζεται να δηλώσει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), το τηλέφωνό του και τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμεί. Με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης είναι δυνατή η χρήση του προσωπικού λογαριασμού. Τα στοιχεία αυτά είναι προσωπικά για κάθε επισκέπτη ή χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και υποχρεούται να μας ειδοποιεί άμεσα για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση δεν ευθυνόμεθα έναντι του χρήστη για οποιαδήποτε ζημία αυτού. Ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του και την καταστροφή των προσωπικών του στοιχείων με σχετικό αίτημά του στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Οι χρήστες και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας οφείλουν να προβαίνουν σε σύννομη και πρόσφορη χρήση αυτής απέχοντας παράλληλα από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της. Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει την ιστοσελίδα, τη δικαιούχο αυτής ή/και τρίτους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται ως τέτοιες η αλλοίωση πληροφοριών της ιστοσελίδας μας με σκοπό την παραπληροφόρηση και την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ή την πρόκληση οποιασδήποτε είδους ζημίας εις βάρος της εικόνας μας, η εγκατάσταση με οποιονδήποτε τρόπο οποιασδήποτε μορφής περιεχομένου ή/και διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου, η εγκατάσταση οποιουδήποτε είδους προγραμμάτων που έχουν ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία της ιστοσελίδας και την παρεμπόδιση της χρήσης της από άλλου χρήστες ή/και επισκέπτες). Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από πράξη χρήστη ή/και επισκέπτη αντίθετη στους παρόντες όρους χρήσης, βαρύνει αποκλειστικά αυτόν και επιφυλασσόμεθα για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μας για την προάσπιση και διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας, ο παραβάτης δε υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία μας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:

Ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα κείμενα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και γενικά όλα τα αρχεία αυτής της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού δικαίου όσο και του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών και για το λόγο αυτό απαγορεύεται ρητά, οποιοδήποτε περιεχόμενο της ιστοσελίδας, είτε κατά ορισμένο μέρος είτε στο σύνολό του, να πωληθεί, να αντιγραφεί, να τροποποιηθεί, να αναπαραχθεί, να αναδημοσιευθεί, να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της δικαιούχου.

Τυχόν λοιπά στοιχεία στην ιστοσελίδα που φέρουν σήματα τρίτων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων κλπ αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που προσφέρονται προς τους επισκέπτες και τους χρήστες αυτής δεν προορίζονται για οποιαδήποτε προτροπή επιχείρησης ή μη συγκεκριμένων πράξεων και ανανεώνονται ή τροποποιούνται συχνά. Η ιστοσελίδα συλλέγει, επεξεργάζεται και διανέμει το περιεχόμενό της με προσεκτικό τρόπο και καταβάλλοντας τη δέουσα επιμέλεια, ωστόσο δεν εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, καθώς και της τυχόν συμμετοχής τρίτων φορέων στη συλλογή του προσφερόμενου περιεχόμενου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES:

Τυχόν πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα και προέρχονται από τρίτους αποτελούν έκφραση προσωπικών απόψεων των προσώπων αυτών και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τέτοιου είδους πληροφορίες. Στην ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχεται απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, οι οποίες ανήκουν σε τρίτα μέρη και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ασφάλεια, και την εγκυρότητα και την ποιότητα του περιεχόμενου αυτών των ιστοσελίδων. Την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και την εγκυρότητα αυτών φέρουν οι πάροχοι των εξωτερικών αυτών ιστοσελίδων. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι η ιστοσελίδα μας συντάσσεται με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει.

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

Στους επισκέπτες και στους χρήστες παρέχεται η δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών ή/και προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επισκεπτών, τηρουμένων των σχετικών νομοθετικών διατάξεων για την προστασία του καταναλωτή και με γνώμονα την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Η ιστοσελίδα ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες της σχετικά με α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή/και των υπηρεσιών που προσφέρουν, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, ζ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Αναφορικά με τους τρόπους πληρωμής ισχύουν τα κάτωθι:

Α. PayPal

Online πληρωμή μέσω της υπηρεσίας PayPal. Μπορείτε να ενημερωθείτε στο www.paypal.com.

 

Β. Με κατάθεση /έμβασμα στους κατωτέρω τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η κατάθεση / έμβασμα ισχύει σαν τρόπος πληρωμής και πραγματοποιείται σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς με αιτιολογία κατάθεσης το ονοματεπώνυμο σας και τον αριθμό της παραγγελίας.

Η διαδικασία για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας είναι η εξής:

Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας επιλέγετε ως τρόπο πληρωμής “Τραπεζική Κατάθεση” και καταθέτετε το χρηματικό ποσό σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:

 

Τράπεζα Εθνική

Αριθμός Λογαριασμού: 09661022716

IBAN Λογαριασμού:  GR 5101100960000009661022716

Δικαιούχος:  Μαξούρα Σ. Ελένη

 

Όταν η κατάθεση γίνεται από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα Ελληνική ή ξένη τα τυχόν έξοδα της συναλλαγής επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη και σε καμία περίπτωση την ιστοσελίδα. Η αποστολή της παραγγελίας γίνεται με την εμφάνιση του ποσού στον αντίστοιχο λογαριασμό.

Για να αποφύγετε τυχόν επιπλέον χρεώσεις ή καθυστερήσεις στην ενημέρωση της πληρωμής της παραγγελίας σας στο σύστημά μας, καταθέστε το χρηματικό ποσό απευθείας σε μία από τις συνεργαζόμενες τράπεζες (……..).

 

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ:

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να δημοσιεύουν δικό τους περιεχόμενο ή να παραπέμπουν σε δικό τους περιεχόμενο δημοσιευμένο σε άλλους δικτυακούς τόπους. Διατηρούμε όμως το δικαίωμα για έλεγχο αυτού του περιεχομένου και να εμποδίζουμε τη δημοσίευση τυχόν υλικού παράνομου, απειλητικού, υβριστικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, άσεμνου ή περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα, εμπορικά συμβόλαια ή οποιοδήποτε άλλο πνευματικό δικαίωμα (φυσικών ή νομικών) προσώπων καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα προσώπων ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να παραβιάζει το νόμο και να εγείρει νομική ευθύνη. Εάν υποπέσει στην αντίληψή μας παράνομο περιεχόμενο δικαιούμαστε να το αφαιρέσουμε χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Οι χρήστες, από την πλευρά τους, μάς αναγνωρίζουν το δικαίωμα να ελέγχουμε και να εγκρίνουμε το υλικό που υποβάλλουν πριν από τη δημοσίευσή του στην ιστοσελίδα μας. Εάν οι χρήστες που δημοσιεύσουν περιεχόμενο στην ιστοσελίδα μας δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του εθνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου ή διεθνών συνθηκών και ενεργήσουν αντίθετα με τους παρόντες όρους χρήσης, υποχρεούνται να μας αποζημιώσουν για οποιαδήποτε ζημία υποστούμε από  τις ανωτέρω ενέργειες.